Kompletní informace o soutěži a výhrách

Organizátorem soutěže je:

Zdravá potravina, z.s. se sídlem:
Americká 17, 120 00 Praha 2, IČ:228 139 26

 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

PARTNEŘI AKCE

Náš Grunt - poctivé farmářské potraviny

www.nasgrunt.cz - prodejny s tradičními českými a moravskými výrobky od malých a středních tuzemských farmářů a výrobců. Produkty pro vás vybírají s ohledem na domácí původ, chuť a tradiční způsoby zpracování bez umělých náhražek a doplňků
Kontaktní adresa:
dle zvolené pobočky, uvedeno na http://www.nasgrunt.cz

BIOOBCHOD.CZ  s.r.o.

www.bioobchod.cz - široký výběr potravin, veganských produktů, přírodní kosmetiky a ekologické drogerie
Kontaktní adresa:
dle zvolené pobočky, uvedeno na http://www.bioobchod.cz/nase-prodejny/t-298/

Svět zdraví - pro Váš lehčí život

www.svet-zdravi.cz - síť poradenských center, kde lze získat analýzou genů, krve, pH organismu, fyzických i psychických dispozic nejlepší postup, jak dosáhnout ideální váhy a zlepšení zdravotního stavu.
Kontaktní adresa:
dle zvolené pobočky, uvedeno na http://www.svet-zdravi.cz/pobocky

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která si vytvoří profil na stránkách www.zdravapotravina.cz, a to zadáním uživatelského jména a hesla.
Výhry v soutěži věnované partnery akce jsou hlavní a vedlejší:

Hlavní

  • voucher na nákup v obchodech Náš Grunt v hodnotě 2000 Kč za 1.místo v počtu vložených a schválených potravin ve stanoveném období
  • voucher na nákup v obchodech Náš Grunt v hodnotě 1000 Kč za 2.místo v počtu vložených a schválených potravin ve stanoveném období
  • voucher na nákup v obchodech Náš Grunt v hodnotě 500 Kč za 3.místo v počtu vložených a schválených potravin ve stanoveném období

Vedlejší

  • 5 vložených potravin - voucher na nákup v obchodech Náš Grunt v hodnotě 50Kč při nákupu nad 500,-Kč, zaslání voucheru partnerem akce společností Náš Grunt s.r.o. a to po předání kontaktních údajů ze strany organizátora.
  • 10 vložených potravin - voucher na diagnostiku na profesionálním přístroji Tanita ZDARMA v jedné z 52 poboček Světa zdraví dle vlastního výběru.
  • 15 vložených potravin - voucher na 10% slevu na nákup v e-shopu na www.bioobchod.cz, zaslání voucheru partnerem akce společností BIOOBCHOD.CZ s.r.o. a to po předání kontaktních údajů ze strany organizátora. Celkový počet voucherů je 50kusů. Po jejich vyčerpání nebude tato výhra partnerem akce dále poskytována.

UPOZORNĚNÍ: Potravina bude schválena jako vložená pouze tehdy, budou-li vyplněny správně všechny informace uvedené na obalu výrobku. 

Soutěž se vztahuje na vkládání výrobků z prodeje v rámci České republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo rodinném poměru k organizátorovi či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v  takovém případě propadá organizátorovi soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen organizátorem v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Výherci vedlejších výher budou o své výhře informováni písemně na e-mailovou adresu, a to automaticky po vložení a schválení určitého počtu potravin. V případě výhry voucheru bude tento dodán partnerem soutěže podle počtu vložených potravin (Náš Grunt s.r.o. nebo BIOOBCHOD CZ s.r.o.) a to v nejbližším možném termínu. Způsob doručení bude prostřednictvím emailu uvedeném při registraci. V případě výhry diagnostiky zdarma v jednom z center Světa zdraví, bude v emailu připojen link na přesměrování pro objednání dle výběru pobočky. Z této pobočky bude nejpozději do 2 pracovních dnů výherce kontaktován pro sjednání termínu.

Pro předání hlavních cen, tedy voucherů na nákup v síti prodejen Náš Grunt, bude kontakt na výherce (jméno a emailová adresa) předán partnerovi akce pro účely předání výhry cestou dle vlastního uvážení. V případě 3 marných pokusů o kontaktování výherce popsaným způsobem, je kontaktován další výherce v pořadí (náhradní výherce). Náhradní výherce je kontaktován stejným způsobem. Pokud se nepodaří kontaktovat ani 2. výherce ceny, cena propadá ve prospěch zadavatele, který s ní naloží dle svého uvážení.

Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za doručení emailů s vouchery v případě selhání doručení ze strany příjemce.

Registrací do soutěže (vytvoření profilu na www.zdravapotravina.cz a vložení potravin) souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na stránkách www.zdravapotravina.cz a s jejich předáním, dle příslušné výhry, společnostem Náš Grunt s.r.o. nebo BIOOBCHOD CZ s.r.o.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s 87 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené a sdělené jméno, příjmení či emailovou adresu v souvislosti s touto soutěží, například přehled počtu vložených a schválených potravin pro účely přehledu k získání jedné z hlavních výher.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v době trvání soutěže bude ze soutěže vyloučen bez jakékoli náhrady.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Účastí v soutěži (vytvoření profilu na www.zdravapotravina.cz a vložení potravin) projevuje každý soutěžící svůj souhlas s  pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Organizátor si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu.

V Praze 6. 7. 2014