Označování nebalených potravin

Jak by se měly označovat nebalené potraviny podle zákona ? A jsou takto vždy označeny ?

Autor: pajinnnecka@

Obecně platí pro označení nebalených potravin ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb o potravinách, kdy nebalené potraviny musí provozovatelem potravinářského podniku označeny v místě kde je potravina nabízena k prodeji na viditelném místě údajem pro spotřebitele §6 odst. 1 písm.:

  • b) názvem druhu, skupiny či podskupiny
  • c) údajem o množství výrobku
  • d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhající rychlé zkáze
  • e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u ostatních potravin, popř. dalšími údaji kle písm. k) údajem o možnosti nepříznivého ovlivnění lidí
  • l) údajem o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujícím záření
  • n) třídou jakosti

Čerstvé ovoce a zelenina (platí pro balené i nebalené)


dle nařízení ES (evropského společenství) 543/2011 v platném znění rozděleno do 2 skupin:

1. skupina pro kterou platí Zvláštní obchodní normy (ZON)

Musí být značeny dle článku 5 Nařízení ES 543/2011 v platném znění údaji:
název, jakostní třída, země původu

Pro tyto tzv. Komodity platí ZON, u některých se navíc musí uvádět další údaje, které jsou uvedeny v závorce:

  • jablka (odrůda)
  • hrušky (odrůda)
  • stolní hrozny révy vinné (odrůda)
  • citrusové plody - pomeranče (odrůda), citrony, mandarinky- (typ)
  • broskve a nektarinky-barva dužiny (žluto, či bělo masé)
  • jahody
  • kiwi
  • saláty - hlávkový, ledový....
  • rajčata

Mnohdy se stále setkáváme se třídami jakosti I., II. Ale ty už se neuvádějí!!

2. skupina pro kterou platí Všeobecné obchodní normy (VON)

do této skupiny patří asi 95% ovoce a zeleniny, které nejsou uvedeny výše.
Dle článku 5 nařízení ES 543/2011 v platném znění musí být označeny - názvem, zemí původu (dříve název a jakostní třída)

Konzumní brambory


Požadavky na označování brambor jsou stanoveny vyhláškou č. 157/2003 Sb v platném znění, rozdělení brambor dle §29 vyhlášky:

  • Konzumní brambory rané- odrůda, země původu, barva dužiny (žlutomasé/bělomasé), tvar hlíz (oválné, kulaté, podlouhlé)
  • Konzumní brambory pozdní- odrůda, země původu, varný typ( A-salátové, B-přílohové, C-těsta, kaše)

často bývá uváděno chybné značení "nové" a "staré"

Masné výrobky (nebalené)


Pro označování masných výrobků platí obecně §8 zák. č. 110/1997 konkrétně §12 vyhlášky č. 326/2001sb. V platném znění.
Dle odstavce 2 jsou masné výrobky v technologických obalech považovány za nebalené i když obsahují etikety od výrobce, také po rozbalení masných výrobků z vakuových balení či ochranné atmosféry se z nich stávají nebalené potraviny a je nutné je tak i značit (při rozbalení se upravuje datum použitelnosti a neplatí datum deklarované od výrobce!)

Nebalené krájené masné výrobky musí být prodány do 24 hod od jejich nakrájení, na obale musí být uveden datum a čas nakrájení dle §15 odst. 1 vyhl. č. 326/2001 Sb.

Dále na viditelném místě musí být označeno:

  • datum použitelnosti (spotřebujte do) popř. datum min. trvanlivosti (minimální trvanlivost do) u trvanlivých výrobků (salámy, klobásy)
  • třída jakosti u šunek (nejvyšší jakost, výběrová, standard)
  • živočišným druhem a části jatečného těla ze kterého pochází
  • názvem druhu a skupiny (tepelně opracované, fermentované, masné polotovary...) dle odst. 6 vyhlášky 326 Sb.

Pekařské výrobky


obecně platí §8 zák. č. 110/1997, konkrétně §13 vyhlášky čl 333/1997 sb. V platném znění.
Nebalené pekařské výrobky musí být na viditelném místě označeny:

  • názvem druhu a skupiny
  • jemné pečivo a trvanlivé se musí označit druhem náplně a polevy
  • datem min. Trvanlivosti. Výrobky se spotřebou delší než 24 hod po výrobě
  • údajem o množství výrobku-hmotnost


Pozn: většina pečiva má spotřebu 24 hod od výroby a nevyžaduje značení, ale např chleba má DMT 2 dny, tudíž tento údaj by měl být uveden

Cukrářské výrobky


Platí stejná vyhláška jako u pekařských výrobků
Nebalené cukrářské výrobky musí být na viditelném místě označeny:

  • datem použitelnosti (spotřebujte do)
  • údajem o množství výrobku- hmotnost
  • plněné cukrářské výrobky se označí názvem druhu a skupiny.

Výrobky studené kuchyně


obecně platí označení:

  • datum použitelnosti, u kusových výrobků hmotnost

jinak pro ně neexistuje konkrétní komoditní vyhláška, protože v ES tyto výrobky nejsou, tudíž se označení řídí všeobecnými pravidly uvedenými v úvodu. K nahlédnutí by měly být veškeré informace o složení výrobku.

Vejce


platí ustanovení čl. 16 nařízení ES č. 589/2008. Při prodeji vajec bez obalu se uvedou zřetelným a čitelným způsobem tyto informace:

  • třídy jakosti (A,B avšak tř. B není možno koupit jedná se o melanže, sušená vejce, či jinak upravovaná pro pekařskou výrobu.)
  • hmotnostní skupiny( XL- velmi velká 73g a více, L-velká 63-73g, M-střední 53-63g, S-malá menší hmotnost než 53g)
  • vysvětlení významu kódu producenta
  • datum min trvanlivosti

Pozn: trvanlivost je do 28 dnů od snesení, smí se prodávat max 7 dní od konce min trvanlivosti.

Diskuse k článku

0
Obrázek uživatele sumsky.m@
před 5 lety sumsky.m@

Takže pokud jsem to správně pochopil, tak Prodejci masa když uvidí, že jim v chlaďáku končí záruka vakuovaného masa, tak jej mohou vybalit a hodit do pultu na dalších 5 dní?

0
před 5 lety blond56ka

nemohou, protože u vybalených potravin se doba zkracuje-podle dalších norem. takže v praxi to znamená, že pokud se vakuově balené párky vybalí a mají záruku 2 týdny tak se doba zkrátí třeba jen na 3 dny. ale to je jen příklad táleží na konkrétní potravině.

0
Obrázek uživatele jiripelechova@
před 5 lety jiripelechova@

Ale tohle značení potravin určitě neplatí pro Vietnamce.Prý na ně chodí kontroly , ale to , co všechno musíme dělat my ( pracuji v prodejně COOPu ) oni nemusí . Jak je to možné ? Co na to ČOI ?

0
Obrázek uživatele jiripelechova@
před 5 lety jiripelechova@

Budu do toho "šít " , protože mě vadí nespravedlnost.

Text příspěvku

Jméno

Email

Ochrana proti SPAMu

  «   Napište číslicí kolik je 7 - 6


Přidat příspěvek