Zelený čaj Matcha Gourmet s překročenými limity reziduí pesticidů

  • Publikováno:

SZPI při kontrole zjistila v zeleném čaji Matcha Gourmet několikanásobné překročení maximálních limitů reziduí pesticidů.
Výrobek: Matcha Gourmet - jemně mletý zelený čaj
Místo kontroly: Čajová květina s.r.o., Praha (U průhonu 1516/32, 17000)

Kategorie: Nebezpečné potraviny
Nevyhovující parametr: chlorantraniliprol
dinotefuran
flubendiamid
lufenuron
methoxyfenozide
tebuconazole

Ve výrobku bylo zjištěno několikanásobné překročení maximálního limitu reziduí u šesti pesticidů: chlorantraniliprol, dinotefuran, flubendiamid, lufenuron, methoxyfenozide, tebuconazole.

Datum minimální trvanlivosti: 1. 4. 2015
Obal: PE sáček
Množství výrobku v balení: 1 kg
Dovozce: Čajová květina s.r.o.
Země původu: Japonsko
Země výroby: Japonsko
Datum odběru vzorku: 7. 1. 2014

http://www.bezpecnostpotravin.cz/zeleny-caj-matcha-gourmet-s-prekrocenymi-limity-rezidui-pesticidu.aspx